Stronghold Deco: Darth Krovos

 Nodland    18 Feb 2024
 None    Events

2024_02_18_08_28_22.jpg

Stronghold Deco: Darth Krovos

Stronghold Deco: Darth Krovos

• Gå til swtor.com/redeem-code

• Redeem code: LotSKrovos

• Store bokstaver spiller ingen rolle!
• Løs inn før 29. februar
Motta en Darth Krovos Stronghold Dekorasjon!